DR CVJETKOVIĆ DOM ZDRAVLJA

pozovite-majstora-novi-sadOrdinacije lekarske, Očne ordinacije, oftalmološke, Ordinacije alergološke, Ordinacije za uho, grlo i nos, Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ordinacije za ginekologiju i akušerstvo, Ordinacije za hirurgiju, Ordinacije za internu medicinu, Ordinacije za kožne i polne bolesti, Ordinacije za neuropsihijatriju, Ordinacije za rtg i ultrazvuk, Medicinske laboratorije, Ordinacije za kardiologiju, Ordinacije za dečije bolesti, pedijatrija, Kućno lečenje, Ordinacije za gastroenterologiju, Transport pacijenata, Ordinacije za urologiju, Ordinacije za ishranu, nutricionista, Ordinacije za endokrinologiju, Dom zdravlja, Sportska medicina, Ordinacije za hematologiju, Ordinacije za imunologiju, Ordinacije za nefrologiju, Medicina rada